Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn met zorg samengesteld. Lees het ook met zorg. Het gaat over jouw gegevens. 

Algemene voorwaarden 

Handelsnaam: VanderKieft Fysiotherapie

Website https://vanderkieftfysiotherapie.nl

Email saskia@vanderkieftfysiotherapie.nl

Telefoon 0413 820289

KvK 37148834

BTW nummer NL00.…..

Rekeningnummer (IBAN) – NL81INGB0006062129

Algemene voorwaarden van der Kieft Fysiotherapie

Behandeling en vergoeding

U kunt met en zonder verwijzing bij ons terecht. Een behandeling duurt 30 minuten. Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars waaraan rechtstreeks gedeclareerd wordt. 

Fysiotherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars (met uitzondering van een aantal chronische indicaties, zie www.independer.nl/fysiotherapie/info/chronische-aandoeningenlijst.aspx. Het zit wel in de meeste aanvullende verzekeringen, maar soms met een beperkt aantal behandelingen. Als u over deze limiet komt, moet u de overige behandelingen zelf betalen. 

Als u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of uw budget overschrijdt, hanteren wij onze praktijk tarieven. Zie hiervoor onze Tarieven en Vergoedingen. Wij adviseren u om in uw verzekeringspolis na te kijken hoe u verzekerd bent. Wij trachten het maximum aantal behandelingen, dat uw verzekering vergoedt, voor u te bewaken. U blijft echter altijd zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van uw vergoeding.

Als u een afspraak maakt voor een fysiotherapeutisch onderzoek en mogelijk behandeling, dan zal tijdens het eerste consult de fysiotherapeut u onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Dit consult zal 20-30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Deze werkwijze kan verschillen per dienst.

Graag vragen wij nog even uw aandacht voor het volgende:

 1. Graag uw legitimatiebewijs en verzekeringspasje meenemen bij het eerste bezoek.
 2. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen.
 3. Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch regelen (0413820289)
 4. Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.
 5. Wij vragen U de oefentoestellen schoon te maken na gebruik.
 6. In de praktijk geldt een algeheel rookverbod.
 7. Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Van der Kieft fysiotherapie gaat zorgvuldig om het deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels. Zie AVG.
 8. Van der Kieft Fysiotherapie is aangesloten bij de KNGF, het Chronisch zorgnet, VHVL en stop rokenregister. Behandelingen worden uitgevoerd volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen.
 9. Cliënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij contracten mee hebben. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd, de kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij niet-betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in  verzuim en kan van der Kieft Fysiotherapie incassomaatregelen treffen jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.
 10. Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken bij uw fysiotherapeut. Klachtenregeling: van der Kieft Fysiotherapie is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn als Registerfysiotherapeut geregistreerd. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden.
 11. De zorgverzekeraars verlangen van ons dat wij bij onze cliënten een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Tenzij u op het toestemmingsformulier aangeeft hier bezwaar tegen te hebben, vragen zij uw medewerking hiervoor en wordt de vragenlijst u per e-mail toegestuurd.

01-10-2022